MVO

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een duurzame samenleving: daar willen we concreet aan bijdragen. In onze bedrijfsvoering streven we naar maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Waar mogelijk verankeren we dit in onze dienstverlening. En dit gaat verder dan een zorgvuldig beheer van natuur en milieu.

Balans vinden tussen people, planet en profit

Duurzaamheid betekent voor ons: concreet hoogwaardige dienstverlening met oog voor zakelijke prestaties, voor sociale aspecten én het milieu. In onze eigen organisatie brengen wij deze visie tot uitdrukking door een duurzame bedrijfsvoering en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid. In ons personeelsbeleid staat een plezierig en stimulerend werkklimaat centraal. Puur en ondernemend handelen is hierbij ons uitgangspunt.

Hoe doen wij dat in de praktijk?

Voorbeelden van duurzaam ondernemen binnen Novisource: ons wagenpark stoot minder CO2 uit dan wagenparken van de meeste andere organisaties. Onze medewerkers krijgen stimuleren wij om een training Het Nieuwe Rijden te volgen. Ook op andere gebieden kiezen we voor duurzaamheid: bijvoorbeeld als het gaat om energieverbruik, afvalscheiding of papiergebruik. MVO is ook een bijdrage leveren aan maatschappelijke projecten. Als kennisorganisatie weten we als geen ander wat de betekenis van kennis is voor mens en maatschappij. Wij kozen er daarom voor om partner te worden van WereldOuders.
Medewerkers van Novisource zijn gastdocent op MBO scholen en leren zo namens Stichting LEF MBO'ers verantwoordelijk met geld om te gaan. Dat doen we om een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Want we zien dat jongeren steeds vaker met schulden een onzekere toekomst instappen. Die tendens willen we helpen stoppen.

Bronzen status in FIRA Rating System

Wij zijn aangesloten bij kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland. Binnen deze organisatie delen we kennis en ervaring met 2000 andere bedrijven. Zo ontwikkelen we ons verder op het gebied van MVO. In 2012 behaalden we de bronzen status binnen het FIRA Rating System. In 2014 heeft Novisource deze status opnieuw behaald. Via dit systeem hebben aangesloten organisaties onafhankelijk en betrouwbaar inzicht in de prestaties en risico’s op het gebied van duurzaamheidsissues.