Directie Novisource N.V.

Philip van Blanken

Philip van Blanken (1962) heeft ruim 30 jaar ervaring in de IT dienstverlening waarvan het merendeel bij commerciële organisaties. Hiervoor was Philip van Blanken country manager bij Altran Nederland. Daarvoor was hij respectievelijk CEO van Nspyre en lid van het executive committee van Ordina. Philip van Blanken heeft Bedrijfskunde gestudeerd.

Peter Specht

Peter Specht (1962) heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van financiën, HRM en ICT, met name in de IT-branche. De laatste 8 jaar was hij mede-aandeelhouder en CFO bij Nspyre. Hiervoor was Peter Specht werkzaam als Financieel directeur bij Altran Nederland. Peter Specht was mede-eigenaar van Fusion4 en werkte eerder voor Ordina. Hij heeft de opleiding heao Bedrijfskunde en een opleiding post-hbo Financieel management afgerond.

Raad van Commissarissen Novisource N.V.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voorts staat zij ook de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van haar taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben zitting in de audit- en remuneratiecommissie.

Eddy Vermeire

voorzitter

Eddy Vermeire heeft een Master Information Management behaald op de Universiteit van Tilburg. De eerste helft van zijn loopbaan heeft hij gewerkt in de rol van IT en informatie manager in de financiële sector: bij een bank en diverse verzekeringsmijen waaronder Aegon. Vervolgens heeft hij als manager en directeur gewerkt voor diverse IT dienstverleners (BSO en PinkRoccade) en daarbij diverse reorganisaties doorgevoerd. In 1997 is hij medeoprichter en CEO van het IT consultancy bedrijf The Vision Web. Na een onstuimige groei naar ruim 500 consultants werd de onderneming verkocht aan Ordina en werd Eddy in de directie verantwoordelijk voor commercie. In 2009 heeft hij weer voor het ondernemerschap gekozen en vervolgens een doorstart gemaakt met een venture in 3d technologie in Los Angeles en nauw samen gewerkt met Google Earth. Sinds 2011 is hij CEO van een near shore onderneming ISDC, deze onderneming is recentelijk verkocht aan Endava en is hij nu verantwoordelijk voor de commerciële uitbouw in Europa. De afgelopen 10 jaar is Eddy toezichthouder (en ook voorzitter RvC) geweest in IT, Consultancy, Zorg en Media.

Edwin Groeneveld

Edwin Groeneveld studeerde af als registeraccountant aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Gedurende en na zijn studie werkte hij 12 jaar bij PWC, waar grotere beursgenoteerde ondernemingen tot zijn klantenportefeuille behoorde. Na zijn periode bij PWC heeft hij een tweetal jaren gewerkt bij Stichting AKN (Avro, KRO en NCRV), waar hij verantwoordelijk was voor de integratie van de backoffice activiteiten van de verschillende omroepverenigingen. Daarna maakte hij de overstap naar Ordina. Bij Ordina was hij in de functie van directeur finance & control verantwoordelijk voor onder andere interne- en externe verslaggeving, business controlling en risicomanagement. Daarnaast is hij belast geweest met de uitvoering van acquisities, verkoop van deelnemingen en de uitvoering van reorganisaties. Na 12 jaar Ordina is hij als CFO in dienst getreden bij Conclusion, een dienstverlener op het gebied van ICT, HR, communicatie en organisatie. In de bijna 5 jaar die hij bij Conclusion heeft gewerkt was hij de laatste 2 jaar als statutair directeur verbonden. Zijn laatste jaar stond in het teken van de verkoop van Conclusion aan Gilde Investments. Momenteel voert hij als zelfstandige verschillende advies- en interim opdrachten uit.

Duco Wildeboer

Mr Duco Wildeboer studeerde af in het burgerlijk recht aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden, alwaar hij ook een propedeuse Kunstgeschiedenis haalde.
Na zijn studie werkte hij een aantal jaren in de kunsthandel en verbleef in die periode een drietal jaren in Londen. Bij terugkomst in Nederland rondde hij met succes een intern opleidingstraject af bij VSB-Bank/Fortis Bank en zette zijn carrière voort bij Amsterdam Exchanges (Beursplein 5).
Na een jaar beoordelen van prospectussen en biedingsberichten namens de Amsterdamse beurs maakte hij de overstap naar de afdeling Noteringen en Primaire Markt alwaar hij in 2005 dagelijks manager werd. Met de internationalisering binnen (NYSE) Euronext trad hij toe tot het management van de Listings afdeling en was hij verantwoordelijk voor de gehele Mid-en Back Office als Director Listing Operations. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van nieuwe beursnoteringen, toezicht op genoteerde ondernemingen en de harmonisatie van de toelatingsroutine in de Euronext-landen. Als lid van het Listings management team was betrokken bij de oprichting van een nieuwe beurs in Londen en gesprekspartner voor de vijf beurstoezichthouders inzake noteringszaken. In zijn meest recente functie was hij verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle genoteerde ondernemingen en betrokken intermediairs.