Verslaglegging

Sinds 24 februari 2014 is 1NOMIJ N.V. door reverse listing in handen gekomen van Novisource N.V. Zowel de vennootschap 1NOMIJ N.V. als het aandeel '1NOMY' omgedoopt in respectievelijk Novisource N.V. en 'NOVI'. U vindt hieronder ook de financiële verslagen van Novisource N.V.

Verslaglegging