Investor Relations

Investor Relations

Novisource hecht zeer veel waarde aan transparante en gelijke informatieverstrekking aan stakeholders. We zijn erop gericht om onze aandeelhouders, beleggers, medewerkers en andere belanghebbenden helder, volledig en (gelijk)tijdig te informeren over ontwikkelingen die voor de onderneming relevant zijn. Koersgevoelige informatie wordt zonder vertraging verspreid via persberichten en geplaatst op deze website.

Novisource in hoofdlijnen:

- Opgericht in 2001

- Euronext Amsterdam

- Eerste notering: 20 februari 2014

- Ticker symbol: 'NOVI'

- Voegt kennis, vaardigheden en ervaring toe aan organisaties

Corporate Governance Code

Novisource onderschrijft de principes van de Corporate Governance Code en voldoet grotendeels aan de best practice-bepalingen. Door de beperkte omvang van de onderneming is Novisource (nog) niet volledig in staat om aan alle best practicebepalingen volledig opvolging te geven. In die gevallen handelt Novisource wel al zo veel mogelijk in de geest van de Code.

Duurzaam en transparant

Novisource streeft ernaar om een betrouwbare onderneming te zijn die de bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze uitoefent. De maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat uit een transparant behoorlijk bestuur dat gericht is op eerlijk zakendoen. Novisource heeft dit onder andere vastgelegd in een gedragscode, insiderreglementklokkenluidersreglement en RvC reglement (wordt op dit moment herschreven).

Statuten

De statuten van Novisource geven de grondregels en bepalingen weer die ten grondslag liggen aan de organistie. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2014.